Şu Anda: Dua Vakti

İlke ve Kriterler

 • İnsanlarımızın maneviyatına katkıda bulunup iç dünyalarını zenginleştirmek. Sahih, Kur’an ve sünnete uygun, hurafe ve bidatlerden uzak, aşırılıklardan uzak, hukuka uygun bilgi ve yorumlarla insanlarımızı bilinçlendirmek.
   
 • Büyük âlim ve mutasavvıflar aracılığı ile ve sohbetlerinin geniş kesimlere ulaşmasını sağlamak; böylece sağlam bir inanç yapısını, güzel ahlak ve faydalı davranışları teşvik etmek.
   
 • Parti, vakıf, dernek vb. sivil toplum kuruluşları; belediyeler, şirketler ve şahısların tek taraflı reklâm, halkla ilişkiler (P.R.) faaliyeti, gizli reklâm ve propagandalarına alet olmamak. Faydalı ve olumlu duyuru ve haberlere yayınlarda yer vermek.
   
 • Türkiye ve dünya siyasetinde, günübirlik olay kalabalığından ziyade uzun vadeli, makro strateji ve planları duyurmak; dinleyicilerimizi bu konuları düşünüp anlamaya sevk etmek.
   
 • İktidar partileri ya da yükselen değerlerin rüzgârına, gelip geçici moda akımlara kapılmadan, doğruları savunarak hakikati tebliğ etmek. Haber kirliliğine fırsat vermeden, doğru, ciddi ve yararlı haberler yayınlamak.
   
 • Aile içi iletişim, nitelikli ve sağlıklı çocuk yetiştirme, ruh sağlığını koruma ve kişisel gelişim konularında, uzmanların da desteğiyle yaygın eğitime ve bilinçlenmeye katkıda bulunmak.
   
 • Beste ve icrası nitelikli, sözleri inanç ve ahlaki değerlerimize uygun, olumlu ve güzel duygulara sevk eden dini eserleri yayınlamak. İnsanları gaflet, zaman israfı ve boş düşüncelere sevk eden eserleri ve sunumlar yayınlamamak.
   
 • Bireysel sağlık ve kondisyona faydası olmayan, zaman israfı ve husumete yol açan kitle sporlarından ziyade faydalı sportif faaliyetleri teşvik etmek.
   
 • Sinema, tiyatro, konser, sergi vb. kültürel faaliyetlerin tanıtım ve haberlerinde seçici olmak; faydalı ve temel değerlerimizle çelişmeyen faaliyetlere yer vermek.
   
 • Söz-müzik dengesi, akıcı ve sıcak hitabet, ölçülü mizah, teknik yenilikler, internet ve telefon hatlarıyla interaktif uygulamalar gibi radyoculuk uygulamalarıyla programları daha cazip, zevkle dinlenir ve etkili kılmak.
   
 • Mevcut yayınlarımızın daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamak; dinlenme oranlarını yükseltmek, yeni dinleyiciler kazanmak.